การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง
การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อภิวัฒน์ สุธรรมดี
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อภิวัฒน์ สุธรรมดี. 2550. การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง. สาขาวิชาไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2007.65

อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2550) การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2007.65

อภิวัฒน์ สุธรรมดี. การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2007.65

อภิวัฒน์ สุธรรมดี. (2550) การศึกษาวิเคราะห์เพลงลูกทุ่งที่ จินตหรา พูลลาภ ขับร้อง . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2007.65

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 74
Full-Text :
 1953
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 922
วิชาการ :
 1104
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0