การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
ชื่อเรื่อง :
การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนัญญา วสุศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ธนัญญา วสุศรี,ธนัญญา วสุศรี..[และคนอื่นๆ]. 2550. การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ธนัญญา วสุศรี,ธนัญญา วสุศรี..[และคนอื่นๆ]. (2550) การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ธนัญญา วสุศรี,ธนัญญา วสุศรี..[และคนอื่นๆ]. การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print.

ธนัญญา วสุศรี,ธนัญญา วสุศรี..[และคนอื่นๆ]. (2550) การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0