การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา
การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา
ปี :
[2550]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัศวิน มีชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

อัศวิน มีชัย. [2550]. การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อัศวิน มีชัย. ([2550]) การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

อัศวิน มีชัย. การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2550]. Print.

อัศวิน มีชัย. ([2550]) การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรีย เพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0