การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ
การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนก เลิศพานิช
ผู้แต่งร่วม :
วรัญญา อรัญวาลัย

กนก เลิศพานิช,วรัญญา อรัญวาลัย. [2551]. การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

กนก เลิศพานิช,วรัญญา อรัญวาลัย. ([2551]) การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ. ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

กนก เลิศพานิช,วรัญญา อรัญวาลัย. การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2551]. Print.

กนก เลิศพานิช,วรัญญา อรัญวาลัย. ([2551]) การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลาน้ำจืด ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพ. ภาควิชาเทคนิคเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.