การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉันทนา วิชรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ฉันทนา วิชรัตน์,ฉันทนา วิชรัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2549. การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ฉันทนา วิชรัตน์,ฉันทนา วิชรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2549) การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ฉันทนา วิชรัตน์,ฉันทนา วิชรัตน์..[และคนอื่นๆ]. การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549. Print.

ฉันทนา วิชรัตน์,ฉันทนา วิชรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2549) การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว. ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0