คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ชื่อเรื่อง :
คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุษยมาส รัตนดอน
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทนา อารมย์ดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุษยมาส รัตนดอน. 2551. คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

บุษยมาส รัตนดอน. (2551) คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

บุษยมาส รัตนดอน. คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

บุษยมาส รัตนดอน. (2551) คุณภาพของดอกพิกุลแห้ง ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.