การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน
การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนต์ชัย ปัญญาทอง
ผู้แต่งร่วม :
อนุสรณ์ อินทรังษี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนต์ชัย ปัญญาทอง. 2551. การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

มนต์ชัย ปัญญาทอง. (2551) การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

มนต์ชัย ปัญญาทอง. การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

มนต์ชัย ปัญญาทอง. (2551) การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อก ที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0