การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จารุภา วิโยชน์
ผู้แต่งร่วม :
อนันต์ อุ่นอรุณ

จารุภา วิโยชน์,อนันต์ อุ่นอรุณ. 2551. การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

จารุภา วิโยชน์,อนันต์ อุ่นอรุณ. (2551) การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

จารุภา วิโยชน์,อนันต์ อุ่นอรุณ. การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ. พิษณุโลก:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

จารุภา วิโยชน์,อนันต์ อุ่นอรุณ. (2551) การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.