การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
ชื่อเรื่อง :
การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพโรจน์ วิริยจารี
ผู้แต่งร่วม :
ชรินทร์ เตชะพันธุ์, เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์, สุภาพร พุทธโศภิษฐ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไพโรจน์ วิริยจารี. 2551. การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ไพโรจน์ วิริยจารี. (2551) การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ไพโรจน์ วิริยจารี. การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

ไพโรจน์ วิริยจารี. (2551) การผลิตไซโคลเดกซ์ตรินจากแป้งชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้สำหรับเก็บกลิ่น [ระยะที่ 1]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0