การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน
การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิพัฒน์ สมการ
ผู้แต่งร่วม :
สุพรชัย ฟ้ารี

พิพัฒน์ สมการ,สุพรชัย ฟ้ารี. 2552. การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน. ปทุมธานี:ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต;

พิพัฒน์ สมการ,สุพรชัย ฟ้ารี. (2552) การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:ปทุมธานี.

พิพัฒน์ สมการ,สุพรชัย ฟ้ารี. การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน. ปทุมธานี:ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2552. Print.

พิพัฒน์ สมการ,สุพรชัย ฟ้ารี. (2552) การกำหนดบริเวณลงปลักและขับถ่ายของเสีย เพื่อลดการกระจายของอุจจาระ ของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มเพื่อระบบการเลี้ยงกระบือแบบยั่งยืน. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:ปทุมธานี.