การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
ชื่อเรื่อง :
การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ภัทรอนงค์ คงช่วย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภัทรอนงค์ คงช่วย. 2552. การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ภัทรอนงค์ คงช่วย. (2552) การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ภัทรอนงค์ คงช่วย. การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ภัทรอนงค์ คงช่วย. (2552) การประเมินความสิ้นเปลืองพลังงาน สำหรับการอบแห้งเนื้อลำไย โดยใช้เครื่องอบแห้งชนิดชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 135
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 115
สังคม/ชุมชน :
 22
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0