นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์
นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ชื่อเรื่อง :
นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิยะการณ์ ไกรนรา
ผู้แต่งร่วม :
การุณย์ลักษณ์ พหลโยธิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิยะการณ์ ไกรนรา. 2552. นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ปิยะการณ์ ไกรนรา. (2552) นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ปิยะการณ์ ไกรนรา. นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.

ปิยะการณ์ ไกรนรา. (2552) นโยบายต่างประเทศเกาหลีใต้ ด้านเศรษฐกิจ การมือง : กรณีศึกษาการส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0