การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อเรื่อง :
การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช
ผู้แต่งร่วม :
สุวรรณี แสงมหาชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช. 2551. การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช. (2551) การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช. การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.

ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช. (2551) การตรวจสอบทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 171
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 37
วิชาการ :
 125
สังคม/ชุมชน :
 12
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0