การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พลกฤษณ์ มณีวระ
ผู้แต่งร่วม :
ดนัย บุณยเกียรติ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พลกฤษณ์ มณีวระ. 2552. การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พลกฤษณ์ มณีวระ. (2552) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

พลกฤษณ์ มณีวระ. การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

พลกฤษณ์ มณีวระ. (2552) การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในผัก ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0