การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย
การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย
ชื่อเรื่อง :
การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รังรอง ยกส้าน
ผู้แต่งร่วม :
สุวบุญ จิรชาญชัย

รังรอง ยกส้าน,สุวบุญ จิรชาญชัย. 2552. การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

รังรอง ยกส้าน,สุวบุญ จิรชาญชัย. (2552) การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

รังรอง ยกส้าน,สุวบุญ จิรชาญชัย. การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย. กรุงเทพฯ:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.

รังรอง ยกส้าน,สุวบุญ จิรชาญชัย. (2552) การเตรียม การตรวจสอบโครงสร้าง และสมบัติต่างๆ ของฟิล์มนาโนคอมพอสิทไคโตซาน/สตาร์ชที่มีการเติมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ /รังรอง ยกส้าน, สุวบุญ จิรชาญชัย. ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0