การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน
การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิรญาณ์ สงวนเนตร
ผู้แต่งร่วม :
-

พิรญาณ์ สงวนเนตร. 2552. การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน. คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พิรญาณ์ สงวนเนตร. (2552) การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พิรญาณ์ สงวนเนตร. การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

พิรญาณ์ สงวนเนตร. (2552) การพัฒนกระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิต ภายใต้ความไม่แน่นอน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.