การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม
การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่อง :
การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฐิติกร ชูไพโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

ฐิติกร ชูไพโรจน์. 2552. การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ฐิติกร ชูไพโรจน์. (2552) การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ฐิติกร ชูไพโรจน์. การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.

ฐิติกร ชูไพโรจน์. (2552) การประเมินวัฏจักรชีวิตผ้าฝ้ายคลุมไหล่ เพื่อการติดฉลากสิ่งแวดล้อม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0