ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง :
ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติ ตันเมืองปัก
ผู้แต่งร่วม :
วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์, จารุวัลย์ รักษ์มณี

กิตติ ตันเมืองปัก and others. 2552. ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. เลย:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย;

กิตติ ตันเมืองปัก and others. (2552) ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย:เลย.

กิตติ ตันเมืองปัก and others. ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. เลย:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2552. Print.

กิตติ ตันเมืองปัก and others. (2552) ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติ หมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย:เลย.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0