การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิเชียร เกิดสุข
ผู้แต่งร่วม :
วชิราพร เกิดสุข

วิเชียร เกิดสุข,วชิราพร เกิดสุข. 2552. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วิเชียร เกิดสุข,วชิราพร เกิดสุข. (2552) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วิเชียร เกิดสุข,วชิราพร เกิดสุข. การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

วิเชียร เกิดสุข,วชิราพร เกิดสุข. (2552) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไก่พื้นเมืองหรือลูกผสมพื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน : จังหวัดขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.