การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์,วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์..[และคนอื่นๆ]. 2553. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล;

วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์,วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์. ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.

วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์,วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Print.

วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์,วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษากลไกการออกฤทธิ์และคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหญ้าหวานและสารอนุพันธ์ต่อการคัดหลั่งของคลอไรด์ในลำไส้มนุษย์. ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ.