ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา ชมวารินทร์
ผู้แต่งร่วม :
-

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. 2553. ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. (2553) ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. (2553) ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0