ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา ชมวารินทร์
ผู้แต่งร่วม :
-

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. 2553. ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. (2553) ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

จริยา ชมวารินทร์,จริยา ชมวารินทร์..[และคนอื่นๆ]. (2553) ความสัมพันธ์ของชนิดโปรตีน CagA และซับทัยป์ของจีน vacA ในเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ พายโลไร กับการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.