แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม
แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม
ชื่อเรื่อง :
แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม
ปี :
2523
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โกศล เจริญสม
ผู้แต่งร่วม :
-

โกศล เจริญสม. 2523. แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ;

โกศล เจริญสม. (2523) แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

โกศล เจริญสม. แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม. กรุงเทพฯ:ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2523. Print.

โกศล เจริญสม. (2523) แตนเบียนคาลซิดอยด์โกศล เจริญสม. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
รายงานการสำรวจปริมาณการขนส่งทางถนนภายในโซน
กองวิชาการและวางแผน กรมการขนส่งทางบก