การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
มงคล ต๊ะอุ่น, เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, สุวิตา แสไพศาล

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2552. การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2552) การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. ขอนแก่น:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2552) การผลิตและพัฒนาชีวภัณฑ์ควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองและกระตุ้นความต้านทานโรคทางใบในมะเขือเทศ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 9