ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ศุภสิทธิ์ งามพรรคพันธุ์. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การละเมิดสัญญาทางจิตวิทยาและความเครียด :กรณีศึกษาองค์การเอกชนแห่งหนึ่ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 50
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0