ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์. 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์. (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.

ทัณฑิกา เทพสุริวงศ์. (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการทำงาน ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค และความสุขในการทำงาน :ศึกษาเฉพาะกรณี พยาบาลประจำการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 220
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 183
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0