อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย
อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อมรรัตน์ ดาวเรือง
ผู้แต่งร่วม :
สันติ สุขสอาด

อมรรัตน์ ดาวเรือง. 2553. อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อมรรัตน์ ดาวเรือง. (2553) อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อมรรัตน์ ดาวเรือง. อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

อมรรัตน์ ดาวเรือง. (2553) อุปสงค์และอุปทานของกระดาษพิมพ์เขียนในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.