สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ชื่อเรื่อง :
สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุพร กลัดแพ
ผู้แต่งร่วม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์

สุพร กลัดแพ. 2551. สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สุพร กลัดแพ. (2551) สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุพร กลัดแพ. สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

สุพร กลัดแพ. (2551) สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0