การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
ผู้แต่งร่วม :
ชวนะ ภวกานันท์

ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช. 2550. การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช. (2550) การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช. การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช. (2550) การศึกษาโอกาสเพื่อการส่งออกของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 63
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 62
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0