ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว
ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว
ชื่อเรื่อง :
ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว
ปี :
2531
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประกร จูฑะพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
วิทยา จันทสูตร, วิบูลย์ วัฒนาธร

ประกร จูฑะพงษ์ and others. 2531. ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ประกร จูฑะพงษ์ and others. (2531) ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ประกร จูฑะพงษ์ and others. ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.

ประกร จูฑะพงษ์ and others. (2531) ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีน ที่มีต่อการหายใจ และการทำงานของเอนไซม์ ATPase ของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0