ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ชื่อเรื่อง :
ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญชอบ ศราธพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
-

บุญชอบ ศราธพันธุ์. 2536. ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

บุญชอบ ศราธพันธุ์. (2536) ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

บุญชอบ ศราธพันธุ์. ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

บุญชอบ ศราธพันธุ์. (2536) ผลของวิธีการตอบ วิธีการส่งทางไปรษณีย์ และรูปแบบการส่งแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
กฎหมายไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา