มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข
ชื่อเรื่อง :
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข
ปี :
2536
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-

ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์. 2536. มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์. (2536) มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์. มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

ชัยเวทย์ ฤกษ์พิบูลย์. (2536) มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่มิใช่ภาษีศุลกากรของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการส่งออกของไทย และแนวทางแก้ไข . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0