ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน
ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน
ชื่อเรื่อง :
ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน
ปี :
2540
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิภา เลขสุนทรากร
ผู้แต่งร่วม :
-

นิภา เลขสุนทรากร. 2540. ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นิภา เลขสุนทรากร. (2540) ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิภา เลขสุนทรากร. ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

นิภา เลขสุนทรากร. (2540) ผลของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดต่อผลผลิตข้าวโพดและสมบัติของดิน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0