วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535
วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535
ชื่อเรื่อง :
วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535
ปี :
2541
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริพร กรอบทอง
ผู้แต่งร่วม :
Siriporn Krobthong

ศิริพร กรอบทอง. 2541. วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศิริพร กรอบทอง. (2541) วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศิริพร กรอบทอง. วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ศิริพร กรอบทอง. (2541) วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ.2481-2535 . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 15
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0