เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 การศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวมและฤทธ์การต้านอนุมูลอิสระ ของผลิตภัณฑ์ผักเคลผง
12 การศึกษาประสิทธิผลของการออกกำลังกายแบบทะบะตะ ต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
13 การสำรวจปริมาณโปรตีนและกลูโคสในผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นพร้อมดื่ม
14 การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีแนวโน้มสัมฤทธิผล ในการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
15 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชาชนิดซองพร้อมชง
16 การปรับเพิ่มกระบวนการตรวจจับภาพใบหน้าบุคคล ด้วยการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อการสร้างสื่อโฆษณาตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
17 การศึกษาประสิทธิผลของครีมมาส์กหน้าสูตรสารสกัดจากมะเม่า ในการลดความเข้มของสีผิวและริ้วรอยบนใบหน้า : การศึกษานำร่อง
18 ผลการรับประทานเบต้ากลูแคนเสริมต่อปริมาณเม็ดเลือดขาวในผู้สูงอายุ
19 การเปรียบเทียบค่าเอสพีเอฟบนฉลากครีมกันแดดกับค่าทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
20 การตรวจจับโลโก้สินค้าแอลกอฮอล์ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก