การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา
การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา
ชื่อเรื่อง :
การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทรงเดช หล้าพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงเดช หล้าพันธ์. 2533. การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงเดช หล้าพันธ์. (2533) การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงเดช หล้าพันธ์. การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงเดช หล้าพันธ์. (2533) การสร้างชุดการสอน เรื่องการเชื่อมพลาสติกด้วยลมร้อนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 กรมอาชีวศึกษา (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0