การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย
การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย
ปี :
2540
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตจรูญ ตันติวาลา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิตจรูญ ตันติวาลา. 2540. การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:กรมประมง;

จิตจรูญ ตันติวาลา. (2540) การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย. กรมประมง:สมุทรปราการ.

จิตจรูญ ตันติวาลา. การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย. สมุทรปราการ:กรมประมง, 2540. Print.

จิตจรูญ ตันติวาลา. (2540) การศึกษาการรวมฝูงปลาทูน่า บริเวณวัตถุลอยน้ำในมหาสมุทรอินเดีย. กรมประมง:สมุทรปราการ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0