ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ชื่อเรื่อง :
ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ปี :
2544
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พลพัธน์ โคตรจรัส
ผู้แต่งร่วม :
-

พลพัธน์ โคตรจรัส. 2544. ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พลพัธน์ โคตรจรัส. (2544) ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พลพัธน์ โคตรจรัส. ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.

พลพัธน์ โคตรจรัส. (2544) ความเสมอภาพในการจัดสรรจงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0