การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด
การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์. 2547. การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์. (2547) การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์. การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์. (2547) การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมโดยการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมาในสภาพ in vivo ในมังคุด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0