การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง :
การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ. 2546. การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ. (2546) การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ. การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ. (2546) การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0