การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี
การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี
ชื่อเรื่อง :
การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
ผู้แต่งร่วม :
สุจิตรา เทียนสวัสดิ์
รหัสดีโอไอ :

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์,สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. 2547. การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2004.243

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์,สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2547) การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2004.243

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์,สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี. เชียงใหม่:คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2004.243

พรรณพิไล ศรีอาภรณ์,สุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2547) การสร้างแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2004.243