การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี
การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่อง :
การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรวรรณ นวลสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรวรรณ นวลสุทธิ์. 2547. การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2004.35

อรวรรณ นวลสุทธิ์. (2547) การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2004.35

อรวรรณ นวลสุทธิ์. การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2004.35

อรวรรณ นวลสุทธิ์. (2547) การบริหารจัดการผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดจันทบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2004.35

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0