การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์
การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์
ชื่อเรื่อง :
การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศันสนีย์ อุดมระติ
ผู้แต่งร่วม :
-

ศันสนีย์ อุดมระติ. 2548. การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศันสนีย์ อุดมระติ. (2548) การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศันสนีย์ อุดมระติ. การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศันสนีย์ อุดมระติ. (2548) การเกิดเจลาทิไนเซซันและรีโทรเกรเดชันของสตาร์ชข้าว 4 พันธุ์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0