การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นิธิยา รัตนาปนนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

นิธิยา รัตนาปนนท์,นิธิยา รัตนาปนนท์..[และคนอื่นๆ]. 2550. การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก. เชียงใหม่:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.169

นิธิยา รัตนาปนนท์,นิธิยา รัตนาปนนท์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.169

นิธิยา รัตนาปนนท์,นิธิยา รัตนาปนนท์..[และคนอื่นๆ]. การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก. เชียงใหม่:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.169

นิธิยา รัตนาปนนท์,นิธิยา รัตนาปนนท์..[และคนอื่นๆ]. (2550) การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีระหว่างการสุกและการเก็บรักษาแบบแช่เยือกแข็ง ของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์และมหาชนก. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.169

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0