ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วราภรณ์ หนูดี
ผู้แต่งร่วม :
จินตนา มหาสวัสดิ์

วราภรณ์ หนูดี,จินตนา มหาสวัสดิ์. 2550. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี. , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี;

วราภรณ์ หนูดี,จินตนา มหาสวัสดิ์. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี . ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี/สุราษฎร์ธานี.

วราภรณ์ หนูดี,จินตนา มหาสวัสดิ์. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี. . สุราษฎร์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี, 2550.

วราภรณ์ หนูดี,จินตนา มหาสวัสดิ์. (2550) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและดินกับค่าดัชนีความสมบูรณ์ของหอยแครง ในแหล่งเลี้ยงอ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานี . ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฏร์ธานี/สุราษฎร์ธานี.