การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ
ชื่อเรื่อง :
การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วราภรณ์ รัตนกาญจน์
ผู้แต่งร่วม :
-

วราภรณ์ รัตนกาญจน์. 2531. การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ. บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วราภรณ์ รัตนกาญจน์. (2531) การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วราภรณ์ รัตนกาญจน์. การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วราภรณ์ รัตนกาญจน์. (2531) การใช้คำและการใช้เครื่องหมายในภาษาโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันไทย ปี พ.ศ.2519 กับปี พ.ศ.2529 : การศึกษาเปรียบเทียบ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0