ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า
ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุทัย กลิ่นเกษร
ผู้แต่งร่วม :
-

อุทัย กลิ่นเกษร. 2551. ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อุทัย กลิ่นเกษร. (2551) ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อุทัย กลิ่นเกษร. ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.

อุทัย กลิ่นเกษร. (2551) ผลของสารโพลีเมอร์ เอนไซม์ไลเพส และเกลือน้ำดีต่อการปลดปล่อยกรดไขมันโอเมก้า-3 จากอิมัลชันแบบผิวสัมผัสสองชั้นของน้ำมันปลาทูน่า. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.