การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ
การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ
ชื่อเรื่อง :
การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์,มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. 2551. การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.41

มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์,มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.41

มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์,มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ. เชียงใหม่:ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.41

มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์,มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์..[และคนอื่นๆ]. (2551) การใช้สมุนไพรรางจืดเพื่อลดพิษตกค้างของยาปฏิชีวนะ Sunfadiazine และ Enrofloxacin ในเนื้อไก่เนื้อ. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2008.41