กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
ชื่อเรื่อง :
กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วัชระ เวียงแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วัชระ เวียงแก้ว. 2550. กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ. นครนายก:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชระ เวียงแก้ว. (2550) กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:นครนายก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชระ เวียงแก้ว. กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ. นครนายก:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วัชระ เวียงแก้ว. (2550) กรรมวิธีการสกัดเพคตินจากเปลือกมะนาวโดยการอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:นครนายก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 84
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 34
วิชาการ :
 48
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0