การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วันชัย มาลีวงษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วันชัย มาลีวงษ์,วันชัย มาลีวงษ์..[และคนอื่นๆ]. 2552. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า. ขอนแก่น:ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วันชัย มาลีวงษ์,วันชัย มาลีวงษ์..[และคนอื่นๆ]. (2552) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า. ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วันชัย มาลีวงษ์,วันชัย มาลีวงษ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า. ขอนแก่น:ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

วันชัย มาลีวงษ์,วันชัย มาลีวงษ์..[และคนอื่นๆ]. (2552) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดวินิจฉัยต้นแบบทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคนโดยใช้แอนติเจนจำเพาะที่ผลิตโดย เทคนิคดีเอนเอสายผสมด้วยวิธีอีไลซ่า. ภาควิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.