การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA
การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA
ชื่อเรื่อง :
การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA
ปี :
2532
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุศรา ปองทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

บุศรา ปองทอง,บุศรา ปองทอง..[และคนอื่นๆ]. 2532. การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.];

บุศรา ปองทอง,บุศรา ปองทอง..[และคนอื่นๆ]. (2532) การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA (รายงานผลงานวิจัย). ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

บุศรา ปองทอง,บุศรา ปองทอง..[และคนอื่นๆ]. การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA. [ม.ป.ท.:ม.ป.พ.], 2532.

บุศรา ปองทอง,บุศรา ปองทอง..[และคนอื่นๆ]. (2532) การวินิจฉัยแยกวัณโรค ของเยื่อหุ้มสมอง จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบอื่นๆ โดยแอนติเจนจำเพาะ จากเชื้อวัณโรคด้วยวิธี ELISA (รายงานผลงานวิจัย). ม.ป.พ.]:[ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0